Welkom op de website van Kaatsentiteit Vlaanderen

Beste kaatsliefhebber,

KAATSENTITEIT VLAANDEREN VZW
M.Z.: Houtmarkt,1,9300 Aalst
Secretariaat: Johnny Dellaert, Kammenkouterstraat,3,9310  Meldert
GSM 0477/55 24 55 E-mail: johnny.dellaert@skynet.be
www.vleugelvlaanderen.be 
Ondernemingsnr. 0475.438.174 RPR Gent afd. Dendermonde
IBAN BE73 7370 2608 5060

VERKIEZINGEN 2020 VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE KAATSENTITEIT VLAANDEREN VZW op
zaterdag 21 november te 9300 Aalst, lokaal Volkshuis, Houtmarkt, 1.


LIJST MET DE HERKIESBARE LEDEN EN DE UITTREDENDE LEDEN VOOR HET BESTUURSORGAAN
De volgende leden van het huidig Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit Vlaanderen vzw hebben zich voor deze verkiezingen, binnen de voorziene tijdspanne gemeld als:
- herkiesbare lid
  Boulonne Eddy
  Dellaert Johnny
  De Tant Marcel: als lid en als voorzitter
  Krikilion Jean-Marie
  Nelis Guido
  Van Eesbeek Johny
  Verhofstadt Henk: als lid en als ondervoorzitter
- uittredend lid
  Dufour Thierry
  Van Mol Hans

NIEUWE KANDIDATUREN VOOR HET BESTUURSORGAAN - OPROEP
Personen die zich kandidaat willen stellen voor het Bestuursorgaan moeten lid zijn van onze Kaatsentiteit Vlaanderen sedert 1 januari 2020 en meerderjarig zijn. Om kandidaat te zijn mag men niet het voorwerp zijn geweest van een vaste schorsingsmaatregel, die nog loopt op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen, noch op diezelfde datum schulden hebben ten opzichte van eender welke commissie van de Kaatsentiteit Vlaanderen. Het aantal leden van het Bestuursorgaan zal uit maximum 8 (acht) leden bestaan, voorzitter en ondervoorzitter inbegrepen. De Algemene Vergadering kiest uit zijn leden tevens een voorzitter en een ondervoorzitter voor het Bestuursorgaan. Er kunnen maximaal 2 personen van dezelfde club deel uitmaken van het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan duidt zijn secretaris en schatbewaarder of een secretaris-schatbewaarder aan plus de andere taken/verantwoordelijkheden, alsook de 4 vertegenwoordigers voor de Koepel (NK-FNJP vzw).
Kandidaturen, via e-mail of per post, dienen in het bezit te zijn van de secretaris Johnny Dellaert, Kammenkouterstraat,3,9310 Meldert (e-mail: johnny.dellaert@skynet.be) ten laatste op 20 oktober 2020 met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres, lid van welke club, GSM/tel nummer, e-mailadres én voor welke functie men zich kandidaat stelt.

Johnny Dellaert
Secretaris Kaatsentiteit Vlaanderen
6 oktober 2020

 

 

Indien u op de hoogte wil blijven van het allerlaatste kaatsnieuws ? Schrijf u in op onze wekelijkse nieuwsbrief !!