Downloads

Bijlagen

Naam
aansluitingsformulier 2024.pdf Download
aansluitingsformulier 2025.pdf Download
Nieuwe aansluitingen 2024.pdf Download
clubverantwoordelijken 2024.pdf Download
Lijst 2024 spelers dubbele aansluiting volgens art 14.13.pdf Download
Lijst 2023 spelers dubbele aansluiting volgens art 14.13.pdf Download
Lijst 2024 spelers vrijgegeven door hun club.pdf Download
Modeldocument vrijheidsaanvraag 2023.pdf Download
Lijst 2024 van spelers die hun vrijheid hebben bekomen voor 1 jaar volgens art. 14.5d.pdf Download
Lijst 2023 van spelers die hun vrijheid hebben bekomen voor 1 jaar volgens art. 14.5d.pdf Download
Dubbele aansluiting Jeugd-Volwassenen 2024.pdf Download
Dubbele aansluiting Jeugd 2024.pdf Download
Overgangsdocument 2024 op basis van artikel 14.5 d..pdf Download
toelichting vrijheidsaanvraag 2023.pdf Download
Aangepaste statuten en akten 21 oktober 2023.pdf Download
F10.pdf Download
F 12.pdf Download
F 16 NL.pdf Download
Aangifteformulier Sporta.pdf Download
GEBRUIK HANDSCHOENEN 2024.pdf Download
Lastenboek Handshoen 2024.pdf Download
Handschoen schema 2023&2024 (1).pdf Download
Handschoen schema 2023&2024 (2).pdf Download
HET KAATSSPELREGLEMENT.pdf Download
K E VLAANDEREN RIO 2014 .pdf Download